POZNAJ NASZ OŚRODEK

Nasz ośrodek to przede wszystkim ludzie: wychowankowie, nauczyciele, opiekunowie, specjaliści.

Placówka znajduje się w zacisznej części Kóz, co gwarantuje nam nie tylko spokojne, ale i piękne otoczenie. Staramy się aby Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy był jak drugi dom. Najważniejsze jest dla nas poczucie bezpieczeństwa i rozwój. Cieszymy się rozwoju i sukcesów naszych wychowanków.

Jest to placówka, w której dziecko realizuje obowiązek przedszkolny i szkolny od 3-25 r.ż. Odbywa się to na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dzieci z wieloraką głęboką niepełnosprawnością) lub kształcenia specjalnego (dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną umiarkowaną lub znaczną) wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zajęcia prowadzone są grupowo, co integruje dzieci i uczy interakcji społecznych oraz indywidualnie, zgodnie indywidualnym programem zajęć lub indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym.

Nasz Ośrodek Rehabilituje, uczy i wychowuje naszych podopiecznych, aby stworzyć im jak najlepsze warunki rozwoju. Głównym celem prowadzonych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno–Wychowawczym działań jest kompleksowa i wielodyscyplinarna pomoc umożliwiająca:

 • podjęcie wczesnego oddziaływania w przypadku dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną
 • usprawnianie, rozwijanie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo–ruchowej
 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom wychowanka
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki
 • wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia
 • rozwijanie procesów poznawczych
 • rozwijanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie
 • efektywną współpracę z rodzicami w procesie terapeutycznym oraz wsparcie w sytuacjach trudnych wynikających z wychowywania dziecka niepełnosprawnego

dodatkowe zajęcia ze specjalistami

Logopeda

mgr Barbara Orzechowska

Tyflopedadog

mgr Joanna Homel

Psycholog

mgr Iwona Pysz

Rehabilitant

lic. Joanna Wojewodzic

Wychowankowie uczestniczą w zajęciach:

DOGOTERAPIA

Dogoterapia, inaczej kynoterapia, terapia z psem - jedna z form wspierania procesu leczenia, rehabilitacji i rozwoju dzieci. Obecność psa pobudza zmysły i uspokaja. Pozwala na usprawnienie procesów ruchowych, intelektualnych i emocjonalnych wychowanka. Towarzystwo psów nie może zastąpić procesu rehabilitacji, ale jest nieocenionym wsparciem w walce z chorobą. Dodatkowo wspólne spędzanie czasu z czworonogiem buduje więź pomiędzy zwierzakiem i wychowankiem, dzięki czemu, szczególnie dzieciom, łatwiej znosić trudy choroby i motywować się do ćwiczeń.

Czytaj więcej

HIPOTERAPIA

Hipoterapia, czyli terapia z udziałem koni, jest rehabilitacją wieloprofilową. W jej skład wchodzą ćwiczenia ruchowe, psychiczne, sensoryczne oraz społeczne. Hipoterapia skierowana jest dla osób niepełnosprawnych, z problemami psychicznymi, a także sensorycznymi. Stąd też metoda ta uważana jest za najbardziej uniwersalną oraz unikalną formę leczenia niepełnosprawności.

Czytaj więcej

ALPAKOTERAPIA

Alpakoterapia jest jedną z dziedzin zooterapii, czyli terapii z udziałem zwierząt. Mówi się o nich „żywe maskotki”, lubią towarzystwo i wszędzie gdzie się pojawią wzbudzają zainteresowanie. Kontakt z nimi ma pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie, który poprzez wydzielanie endorfin uspokaja i rozluźnia. Te szczególne zwierzęta potrafią pozytywnie oddziaływać na stan zdrowia psychicznego i fizycznego.

Czytaj więcej

GROTA SOLNA

Zajęcia w grocie solnej wpływają pozytywnie na rozwój psychosomatyczny Naszych Wychowanków. Oprócz leczniczego wpływu soli na drogi oddechowe oraz normalizację funkcjonowania centralnego układu nerwowego. Grota solna wpływa pozytywnie na rozluźnienie napięcia mięśniowego, czyli jego normalizację oraz poprawia samopoczucie Wychowanków, ponieważ panuje tam atmosfera relaksu.

Czytaj więcej

SALA SNOEZELEN

Nasi wychowankowie uczą się polisensorycznie. Jedną z terapii jaką stosujemy są zajęcia w Sali Snoezelen. Sala ta to przybliżony świat przeżyć zmysłowych, w którym wychowanek ma pełną swobodę i możliwość wyboru bodźców. Dzięki zastosowaniu takiej terapii Nasi podopieczni stymuluj zmysły. Dzięki zajęciom w Sali Snoezelen Wychowankowie budują pozytywną relację z terapeutą bądź nauczycielem, ale także ze swoimi rówieśnikami. To bezpieczna przestrzeń.

Czytaj więcej

grupy edukacyjne

Grupa 1

rewalidacyjno-wychowawcza

Prowadzący:

 • mgr Beata Malicka
 • mgr Monika Penkala

Grupa 2

rewalidacyjno-wychowawcza

Prowadzący:

 • mgr Grzegorz Niemczyk
 • Monika Kasperek

Grupa 3

rewalidacyjno-wychowawcza

Prowadzący:

 • lic Adam Kubik
 • Patrycja Stus

Grupa 4

rewalidacyjno-wychowawcza

Prowadzący:

 • mgr Dominika Pawluk
 • Mirosława Pękala

Grupa 5

edukacyjna

Prowadzący:

 • mgr Halina Nycz
 • Angela Honkisz

Grupa 6

rewalidacyjno-wychowawcza

Prowadzący:

 • mgr Magdalena Misztal
 • Renata Holerek

Grupa 7

rewalidacyjno-wychowawcza

Prowadzący:

 • mgr Marta Wierońska-Zachar
 • Anna Wenda–Trembla

NASZ ZESPÓŁ

Lek. Med. Stanisław Ptak

Założyciel Stowarzyszenia "NA WIRAŻU"

Czytaj więcej

Lek. med. Tomasz Ptak

Specjalista psychiatrii

Czytaj więcej

mgr Barbara Orzechowska

Dyrektor

Monika Kasperek

Pracownik Administracyjny

lic Adam Kubik

Pracownik Medyczny

mgr Joanna Wojewodzic

Rehabilitant

mgr Barbara Orzechowska

Logopeda

mgr Iwona Pysz

Psycholog

mgr Joanna Homel

Tyflopedadog

Magdalena Adamska

Fizjoterapeuta

Czytaj więcej

Agnieszka Pabiś

Fizjoterapeuta

Czytaj więcej

Nelia Stezher

Specjalista

Czytaj więcej

mgr Beata Malicka

Nauczyciel

mgr Grzegorz Niemczyk

Nauczyciel

mgr Dominika Pawluk

Nauczyciel

mgr Halina Nycz

Nauczyciel

mgr Magdalena Misztal

Nauczyciel

mgr Marta Wierońska-Zachara

Nauczyciel

mgr Monika Penkala

Pomoc Nauczyciela

Monika Kasperek

Pomoc Nauczyciela

lic Adam Kubik

Pomoc Nauczyciela

Anna Wenda–Trembla

Pomoc Nauczyciela

Renata Holerek

Pomoc Nauczyciela

Angela Honkisz

Pomoc Nauczyciela

Agnieszka Olszewska-Gacek

Pomoc Nauczyciela

Elżbieta Śmierzchalska

Pomoc Nauczyciela

Monika Wachowicz

Pomoc Nauczyciela

Patrycja Stus

Pomoc Nauczyciela,
Pracownik medyczny

Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Nie istnielibyśmy bez przyjaciół. Wspierają nas zarówno prywatne osoby, firmy, grupy przyjaciół, koła. Jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym Aniołom.

1% potrafi odmieniać życie

1% to tak niewiele i aż tak wiele. Dla nas to nowe możliwości, nowe projekty, nowe zajęcia.

W deklaracji podatkowej wpisz w odpowiednim miejscu numer KRS 0000107904 naszego Stowarzyszenia wraz z dopiskiem OREW. Razem możemy kolorować świat naszych podopiecznych.
Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania prosimy o przekazanie darowizny z dopiskiem OREW na rachunek bankowy Beskidzkiego Banku Spółdzielczego 98 8111 0009 2001 0037 3797 0001. Każde wsparcie będzie dla nas bezcenne.