Grupa Edukacyjna 1

mgr Halina Nycz

Wychowawca

mgr Marta Wierońska-Zachar

Nauczyciel

Angela Honkisz

Pomoc Nauczyciela

Rodzaj grupy:

edukacyjna

Opis grupy:

Nazywamy się „Wędrowcy”, jesteśmy grupą edukacyjną. Na co dzień realizujemy plan nauczania na zajęciach:

  • funkcjonowania osobistego i społecznego
  • rozwijających komunikowanie się
  • rewalidacyjnych
  • rozwijających kreatywność
  • muzycznych
  • Rehabilitacji i Fizjoterapii
  • Zajęcia ze specjalistami: logopedą, psychologiem, tyflopedagogiem

Każde dziecko realizuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Na zajęciach nasi wychowankowie pracują w atmosferze zabawy, bez rywalizacji i oceniania, bez zwycięzców i przegranych. Intensywnie wspierają swój rozwój w każdym obszarze funkcjonowania. Każde dziecko na co dzień osiąga własne sukcesy, które podnoszą poczucie własnej wartości, wzmacniają wiarę w siebie i poprawiają samoocenę. Celem edukacji jest wszechstronny rozwój każdego dziecka na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby było zaradne, umiało sterować własnym zachowaniem, by mogło uczestniczyć w życiu społecznym.

Prezentacja grupy: