Grupa Rewalidacyjno-Wychowawcza 6

mgr Marta Wierońska - Zachar

Wychowawca

Anna Wenda – Trembla

Pomoc Nauczyciela

Rodzaj grupy:

rewalidacyjno-wychowawcza

Opis grupy:

Grupy rewalidacyjno-wychowawcze realizują zajęcia:

 • Porannego Kręgu
 • Sensoplastyki/Arteterapii
 • Programy Aktywności Ch. i M. Knill'ów
 • Bajkoterapii
 • Spacer Edukacyjny
 • Zajęcia poznawcze/relaksujące w grocie solnej
 • Zajęcia poznawcze/relaksujące w Sali Snoezelen
 • Zajęcia ruchowe i psychoruchowe w zakresie małej i dużej motoryki
 • Elementy Terapii Ręki
 • Muzykoterapii
 • Dogoterapii
 • Animaloterapii
 • Rehabilitacji i Fizjoterapii
 • Zajęcia ze specjalistami: logopedą, psychologiem, tyflopedagogiem

Grupa składa się z czterech Wychowanków, nauczyciela oraz pomocy nauczyciela. Każde dziecko realizuje Indywidualny Program Zajęć dostosowany do jego możliwości. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży z wieloraką, głęboką niepełnosprawnością. Na zajęciach Nasi Wychowankowie pracują w atmosferze bezpieczeństwa. Prowadzący zwracają uwagę na preferencje Wychowanka oraz budują relację opartą na zaufaniu. Równocześnie, pracując nad procesami poznawczymi, dużą wagę odgrywa wdrażanie umiejętności samoobsługowych zgodnych z możliwościami psychofizycznymi Wychowanka. Celem rewalidacji jest, między innymi: stymulacja polisensoryczna, rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wdrażanie różnych form komunikacji alternatywnej.

Prezentacja grupy: