Nelia Stezher

Nelia Stezher

Opis:

Nelia Stezher - Absolwentka Międzynarodowego Uniwersytetu Naukowo - Technicznego im. M.Bugai w Kijowie, specjalność: rehabilitacja psychologiczna i fizyczna. Posiada także specjalizację z fizjoterapii oraz z masażu.