SALA SNOEZELEN

Opis:

Nasi wychowankowie uczą się polisensorycznie. Jedną z terapii jaką stosujemy są zajęcia w Sali Snoezelen. Sala ta to przybliżony świat przeżyć zmysłowych, w którym wychowanek ma pełną swobodę i możliwość wyboru bodźców. Dzięki zastosowaniu takiej terapii Nasi podopieczni stymulują poniższe zmysły:

Wzrok: budowanie poczucia i świadomości światła, koncentracja na bodźcach wzrokowych, koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz wzrokowo-słuchowa, poszerzanie pamięci wzrokowej.

Słuch: doskonalenie koncentracji na bodźcach słuchowych, zmniejszenie lęku przed dźwiękiem, zdobywanie doświadczeń słuchowych, poszerzanie pamięci dźwiękowej.

Dotyk: poprawa/budowanie orientacji w schemacie własnego ciała, ćwiczenia manipulacyjne, rozwijanie wrażliwości dotykowej.

Równowaga: ćwiczenia obejmujące napięcie mięśniowe lub rozluźnienie, zmiana pozycji ciała i doświadczeń, rozwijanie orientacji przestrzennej.

Dzięki zajęciom w Sali Snoezelen Wychowankowie budują pozytywną relację z terapeutą bądź nauczycielem, ale także ze swoimi rówieśnikami. To bezpieczna przestrzeń.

Galeria: